Fitter printo 57t skrivare

På många förordningar från finansministern av den 28 november 2008 måste varje finansiellt kassaregister och skattemässig skrivare ha en teknisk inspektion vartannat år. Ägaren av kassaregistret, som inte fullgör dessa formaliteter, straffas. Den första sanktionen är skattemyndighetens efterfrågan på återbetalning av skattelättnader och lagstadgat intresse som uppkommer från det att överträdelsen begicks. Den andra sanktionen är ett mandat som kan vara upp till 500 zlotys. Det är värt att notera att användaren är synlig för att hålla datumet för granskningen, det är bara han som måste ha datum för inspektion.Vad kontrollerar tjänsten?

Tja, namnet "teknisk granskning" i samband med kassaregister är ganska vilseledande. Varför? Eftersom inspektionen endast kontrolleras av de kassaagenter som betalar för registrering av omsättningen. Servicen söker inte fel som kan fungera på hela kassaregistret, istället samlar jag bara på de många nämnda delarna, liksom deras underenheter, vars funktionsfel kan påverka felberäkning av den skatt som ska betalas.

Vad kostar kostnaden för att granska kassan?För översynen av hela finansregistret, tillsammans med något fält, verkar det vanligtvis från 100 PLN till 300 PLN.

Hur lång tid tar denna översyn?Översynen är i praktiken ungefär en timme, högst två timmar, den vill vara avgörande från servicetekniker. Vi behöver förmodligen inte ta våra pengar till tjänsten, i stället kan vi be vuxna att få denna teknik att nå vårt företag. Det är senast räknat som en extra tjänst, vilket innebär att vi betalar extra avgifter. Det är värt att erinra om att endast en auktoriserad servicetekniker är lämplig för revisionen. Det görs sedan av det faktum att varje åtgärd som skapas av teknikerna bör ingå i serviceboken. Dessa poster måste vara enkla, bekräftas genom underskrift av företagets anställd och stämplas med sin segl.Att hämta detta formulär är mycket viktigt, eftersom kurser i detta arbete inte är stora, och tiden för den tekniska granskningen varar inte länge.