Sobiborski zieleniec landskap och dess skatter

Sobiborski Landscape Square känner något att värdera, och genom att röra sig i sitt sortiment varje gång vi kan göra miljarder eufori. Den sista trädgården sträcker sig i de bortre halvorna av Łęczycko-Włodawskie sjödistrikt, och att vandra över dess territorium är en möjlighet för alla som vill njuta av landskapet med ädla sjöar och gränslösa skogssystem. Sobiborski Zieleniec-landskapet lever ibland extremt frestande för dessa personligheter som är upptagna av vegetation och tar hand om ovanliga varelser. I området för det sista grönskan finns det en inhemsk observation av en myrsköldpadda, det finns inte sporadiskt krabbor och extraordinära typer av fladdermöss. Tack vare den nuvarande Sobiborski Landscape Square blir ett område som är oerhört viktigt för nativ fauna, och uppmärksamhet på dess sortiment kan uttryckas av alla själföljare med obegripligt fantastisk uthållighet. Den som vill uppleva den nuvarande trädgården bör förmodligen smutta på marsjen längs vissa moraliserande vägar. Stabilitet bör absorberas penetrerande, utbildningsväg "Stulno", godkänd i en engångsperiod från de oerhört underbara promenadgatorna runt trädgården.